TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI


TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Phúc Nguyên Media định hướng trở thành Công ty Truyền thông, Sự kiện, Du lịch hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh: “Chia sẻ ý tưởng - Kết nối thành công”

Giá trị cốt lõi: “TÍN - TÂM - TRÍ - NHÂN”   

TÍN: Sự kiện Phúc Nguyên lấy chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh. Chúng tôi cam kết đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt cam kết về chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện

TÂM: Sự kiện Phúc Nguyên đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội. Chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Sự hài lòng của khách hàng là phương châm phát triển và được khách hàng ủng hộ là sinh mệnh của Công ty. 

TRÍ: Sự kiện Phúc Nguyên coi sáng tạo là sức sống, là đỏn bẩy phát triển, nhằm tạo ra sự khác biệt, bản sắc riêng, luôn chia sẻ kết nối ý tưởng mang lại giá trị và thành công cho khách hàng. Chúng tôi đề cao sự đổi mới, cơ chế rõ ràng, minh bạch

NHÂN: Sự kiện Phúc Nguyên với mục tiêu tập hợp những con người tinh nhuệ, trung thực, nhiệt tình, luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi coi trong người lao động là tài sản quý giá nhất, xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp nhân văn. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng sự thiện chí, chân thành và tình thân ái.

 
Nội dung liên quan

VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

5738 Ngày 14/12/2018